Missä Haapaniemi?  Toiminta-alue Johtokunta Yhdistyksestä  |  Yhdistyksen säännöt
 
 
Tulevia tapahtumia
Liity jäseneksi
Ilmoita yhdistykselle
Urheilu
Lainaa kalustoa
HPY-toimintaa
Historiaa
Linkit
Etusivu

 

 

 

 

 

 

 

 


Aarnen puhe jatkuu  |  60-luvulla70-luvulla

Historia
Miten kaikki sai alkunsa..

HISTORIAA PIENKIINTEISTÖYHDISYKSEN ALKUVAIHEISTA VUODESTA 1953 LÄHTIEN

Alla oleva historiikki on Aarne Poskiparran pitämästä puheesta yhdistyksen 40-vuotisjuhlassa 31.10.1993 Ajatus Haapaniemen pienkiinteistöyhdistyksestä alkoi itää Frank Näsmanin muistiinpanojen mukaan seuraavasti. Liiton edustaja O. Koski tuli työmaalle, R.Bussin sokkelin muuraukseen kehoittamaan Näsmania järjestämään kokouksen Haapaniementien "pienkiinteistöliiton" perustamiseksi. Näsman sai 17.9.1953 pienkiinteistöliitosta kirjeen. Kirje sisälsi ohjeita yhdistyksen rekisteröinnistä, liiton säännöt sekä sen toimintaperiaatteista. Näsmanin runsaiden töide vuoksi paperit jäivät kuitenkin laatikon pohjalle. Vasta myöhemmin hän otti yhteyttä O. Koskeen ja he sopivat yhdistyksen perustamiskokouspäiväksi 1.11.1953. Vaikka päivä sattui olemaan pyhäpäivä, onnistui Näsman saamaan kokoon 11 kuulijaa, sen lisäksi paikalla olivat Huutoniemen pienkiinteistöliiton puheenjohtaja Koski sekä Kytömäki. Ensimmäinen kokous pidettiin Helenin talossa, Haapaniementien ja Leppätien kulmassa, nykyisessä Haapaniementie 7:ssä. Yhdistyksen kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mauno Muurimäki sekä sihteeriksi Olavi Koski. Pöytäkirjan tarkastajaksi Eino Ekholm ja Heikki Hassinen. Pykälän 4 mukaan päätettiin perustaa HAAPANIEMEN PIENKIINTEISTÖYHDISTYS RY sekä liittää se jäseneksi Suomen pienkiinteistöliittoon. Pykälän 5 mukaan hyväksyttiin yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Mauno Muurimäki. Ensimmäisen johtokunnan jäseniksi valittiin Aatos Tamminen, Eino Ekholm, Heikki Hassinen, Frans Näsman, Ruben Ekholm, Iivari Frant, Harry Nyman ja varajäseniksi Väinö Ahto, Eino Rintamäki ja Aarne Salminen. Jäsenmaksun suuruus päätettiin jättää johtokunnan päätettäväksi.
Heti perustavan kokouksen jälkeen johtokunta piti kokouksen ja valitsi varapuheenjohtajaksi Aatos Tammisen, sihteeriksi Frans Näsmanin, rahastonhoitajaksi Väinö Ahton. Jäsen-maksunkantajaksi valittiin Eino Ekholm ja jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 300 mk vuodelle 1954.

Vuonna 1954 oli yhdistyksessä jäseniä 23. Vuonna 1955 oli jäsenmäärä kasvanut neljällä jäsenellä. Tuolloin yhdistyksessä toimi alaosastoina naisjaosto ja urheilujaosto. Nämä järjestivät urheilukilpailuja ja saivat näin kerättyä rahaa yhdistyksen kassaan. Mainittakoon, että kilpailuissa oli osanottajia jopa yli 50 kilpailua kohti. Tämä siis jo vuonna 1955. Samana vuonna yhdistys sai koululaisille ilmaiset linja-autoliput. Samat edut saivat myöskin alueella asuvat vuokralaiset. Koululaisten vapaaliput ovat säilyneet aina tähän päivään asti. Yhdistyksen vakinaiseksi kokoontumispaikaksi saatiin Ruben Ekholmin kellarihuone, nykyinen Haapaniementie 18. Ruben Ekholm lupasi osan tontistaan puhelinkioskia varten, joka sitten saatiinkin vuonna 1956.

 

 

 

Copyright © 2003 Haapaniemi - Aspnäs